Det utrygge parforhold – del 2

Denne artikel er den anden ud af to sammenhængende artikler om det utrygge parforhold. Hvor del 1 beskrev de to utrygge tilknytningsmønstre – det undvigende/afvisende og det ambivalente/ængstelige – kommer del 2 ind på den dysfunktionelle samspilsdynamik, der typisk præger det parforhold, hvor de to utrygge tilknytningsmønstre er repræsenterede. Nemlig der, hvor den ene persons behov for nærhed og omsorg møder en anden persons behov for selvstændighed og frihed. Endvidere indeholder artiklen refleksioner omkring det at finde den rette partner, udvikle sit parforhold i retning af mere tryghed og om at bryde med et dysfunktionelt parforhold. Det utrygge parforhold belyses gennem neuroaffektiv udviklingspsykologi og tilknytningsteori – og med udgangspunkt i bogen ”Attached” af Amir Levine & Rachel Heller.

Læs hele indlægget…

Det utrygge parforhold – del 1

Denne artikel er den første ud af to sammenhængende artikler om det utrygge parforhold. Den beskriver den særlige dynamik, der kendetegner stort set alle utrygge relationer – her med fokus på parforholdet. Del 1 kommer særligt ind på de to utrygge tilknytningsmønstre, mens del 2 belyser de samspilsformer, der uvægerligt opstår, når en persons behov for nærhed og omsorg møder en anden persons behov for selvstændighed og frihed. Det utrygge parforhold belyses i begge artikler gennem neuroaffektiv udviklingspsykologi og tilknytningsteori – og med udgangspunkt i bogen ”Attached” af Amir Levine & Rachel Heller.

Læs hele indlægget…

Emotional Eating

Denne artikel handler om begrebet Emotional Eating, som beskriver, hvordan man, i mangel på sund selvreguleringskapacitet, kan bruge mad til at tilfredsstille en insisterende følelsesmæssig sult samt dulme ubehagelige følelser, negative tanker og sansninger af indre uro og rastløshed. Emotional Eating hænger tæt sammen med de utrygge tilknytningsmønstre og tilknytningstraume, fordi tidlig toksisk stress forstyrrer hjernens og nervesystemets sunde udvikling i forhold til regulering af arousal og emotioner. Utryg tilknytning kan således også påvirke appetitreguleringssystemet.

Læs hele indlægget…

Skam

Denne artikel handler om skam og skammens neurobiologi. Skam er en fysiologisk og mental tilstand, der blokerer afgangen til kernefølelser som eksempelvis vrede, sorg eller glæde. Skammen hæmmer kernefølelsens naturlige udtryk og har som formål at udslette den, fordi den opleves som socialt uacceptabel.

Artiklen undersøger skamfølelsen i et tilknytningsteoretisk perspektiv – hvorved kronisk skam kan forstås som resultatet af repetitivt at blive mødt med foragt i den tidlige tilknytningsrelation. Dette dyadiske samspil forstyrrer selvets udvikling; underminerer selvforståelsen og selvværdet og foranlediger indre uro.

Skam er et konstant underliggende tema i utryg tilknytning, og med skammen som følgesvend bliver det svært at leve livet på en uanstrengt måde.

Læs hele indlægget…

Skilsmisse og tilknytningssvigt

Denne artikel handler om, hvordan forældres parforhold og skilsmisse kan påvirke et barns trivsel – herunder dets helbred, identitetsudvikling og evne til at indgå i nære relationer senere i livet. Artiklen ligger i forlængelse af mine øvrige artikler om utryg tilknytning, tilknytningstraume og følelsesmæssigt omsorgssvigt i barndommen, men har særlig fokus på de tilknytningssvigt en skilsmisse rummer – især når forældrene bliver optagede af at finde sammen med en ny partner.

Læs hele indlægget…