Inge Holm

 • Denne artikel handler om, hvordan forældres parforhold og skilsmisse kan påvirke et barns trivsel – herunder dets helbred, identitetsudvikling og evne til at indgå i nære relationer senere i livet. Artiklen ligger i forlængelse af mine øvrige artikler om utryg tilknytning, tilknytningstraume og følelsesmæssigt omsorgssvigt i barndommen, men har særlig fokus på de tilknytningssvigt en skilsmisse rummer – især når forældrene bliver optagede af at finde sammen med en ny…

  Læs mere

 • Når frygt skaber sygdom

  Denne artikel handler om sammenhængen mellem tidlig toksisk stress og sygdom senere i livet – både fysisk og psykisk sygdom. Utallige undersøgelser viser efterhånden, at utryg tilknytning og tilknytningstraume i barndommen, udgør menneskehedens største udfordring med hensyn til helbred og trivsel, og er roden til en række sygdomme og lidelser, som ofte først viser sig midtvejs i livet. Artiklen stiller skarpt på menneskets helbred, og udforsker forbindelsen mellem frygt og…

  Læs mere

 • Denne artikel handler om tilknytningsfokuseret terapi, og beskriver hvordan der kan arbejdes terapeutisk med utrygge og/eller tilknytningstraumatiserede børn og unge – samt med de voksne omsorgspersoner, typisk plejepersonale, plejeforældre eller adoptivforældre. Artiklen introducerer en række betydningsfulde tilknytningsteoretiske begreber som Blocked Trust, Blocked Care, Safety Blindness og Safety Messages. Der gives endvidere en introduktion til de meste centrale principper i tilknytningsfokuseret terapi, som er en terapiform baseret på neurovidenskab.

  Læs mere

 • Dette er den tredje og sidste artikel om begrebet The Fantasy Bond. Artiklen kommer nærmere ind på de destruktive familiedynamikker, der gør et barn utrygt tilknyttet eller i værste tilfælde traumatiserer det. Jeg sætter særlig fokus på den forældreadfærd, som er subtil og nærmest usynlig, og som primært handler om forældre, der selv er blevet emotionelt omsorgssvigtet som børn, og som derfor, ofte helt uden at være bevidst om det,…

  Læs mere

 • Denne artikel er den anden i en række artikler, der alle tager udgangspunkt i Robert Firestones bog: ”The Fantasy Bond”. Artiklen kommer ind på forskellige tilknytningsteoretiske begreber og sætter fokus på betydningen af stress og traume i de tidlige tilknytningsrelationer. Artiklen beskriver også, hvordan skam og selvhad kan få et menneske til at sabotere sit eget liv og sine mest betydningsfulde relationer – og (mis)bruge parforholdet som en foranstaltning til…

  Læs mere

 • Denne artikel præsenterer en række tilknytningsrelaterede, psykologiske begreber – herunder begreberne The Fantasy Bond og Emotional Hunger – som bidrager med udvidende og nuancerende forståelser af et barns tidlige tilknytning, og hvilken rolle relationen til omsorgspersonen spiller for betydningsfulde relationer senere i livet – særligt parforholdet. Artiklen henvender sig til dig, som bærer på den smerte, utryg tilknytning altid fører med sig, og dig som arbejder professionelt og terapeutisk med…

  Læs mere

 • ACE-undersøgelsen er en af de største undersøgelser i verden, der er lavet omkring, hvordan barndommen påvirker vores liv og helbred som voksne. Undersøgelsen har bl.a. påvist et stærk sammenhæng mellem en række specifikke faktorer i barndommen og helbreddet i voksenlivet – både det fysiske og psykiske helbred. Jo højere ACE-Score jo større sandsynlighed er der for en række forskellige sygdomme, generel lavere livskvalitet og en kortere levetid. Du kan se…

  Læs mere

 • Denne artikel handler om den depression, der bedst kan forstås som en konsekvens af tidlige, utrygge tilknytningserfaringer og traumatisk stress. Bag de ofte usynlige indre symptomer i form af indre uro og livsstress, og bag rækken af synlige ydre symptomer som eksempelvis angst, relationelle konflikter, uforklarlige sygdomme, spiseforstyrrelser, misbrug, selvskadende adfærd og lignende ligger der ofte en stor smerte i form af en global, påtrængende, panisk angst for både nærhed,…

  Læs mere

 • Denne artikel handler om arbejdsafhængighed og sætter begrebet ind i et tilknytningsteoretisk perspektiv. Arbejdsafhængighed er lige som enhver anden afhængighed en værensform, som både kan give et kick og intense euforifølelser, men som på sigt også fører til abstinenser, tvangspræget adfærd, stress, udbrændthed og et liv i isolation – og i sidste ende måske død. Karoshi er det japanske ord for at død pludseligt på grund af overanstrengelse.

  Læs mere

 • Emotional Neglect

  Denne artikel handler om en særlig familieform, jeg kalder den symbiotiske familie, og som jeg overraskende ofte støder på i min klinik. Den symbiotiske familie er en familie, hvor barnet ikke bliver trygt tilknyttet sine forældre, fordi de selv er utrygge og kæmper med indre og ydre konflikter. Familiedynamikken er kendetegnet ved en forstyrret emotionel kommunikation. Jeg har skrevet flere artikler om den symbiotiske familie. Denne kommer særligt ind på…

  Læs mere

 • Denne artikel handler om det følelsesmæssige omsorgssvigt – på engelsk kaldet Emotional Neglect. Dette omsorgssvigt kan være utrolig svært at få øje på og forstå, fordi det ikke så meget handler, om hvad forældrene gjorde, men om alt det, de ikke gjorde. Konsekvenserne af den særlige familiedynamik, der præger sådan en familie, som jeg også kalder en symbiotisk familie, bliver til gengæld både synlige og massive i voksenlivet – i…

  Læs mere

 • Post Traumatic Growth

  Denne artikel handler om begrebet Post Traumatic Growth (PTG) – på dansk kaldet Posttraumatisk Vækst. Begrebet er dukket op i litteraturen de seneste år, og beskriver at det er muligt at overleve traumer og komme videre i sit liv som en stærkere og mere moden person.

  Læs mere